Kursplan skoleåret 2021

 

INTERIØRKONSULENT    søknadsfrist 23.juni.

Modul: A  

Klasserom og webinar  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

16.08.21            17:00 - 20:00.   

 

23.08.21            17:00 - 20:00.    

 

06.09.21            17:00 - 20:00.    

 

13.08.21            17:00 - 20:00.    

 

20.08.21             17:00 - 20:00.    

 

27.08.21            17:00 - 20:00.     

 

04.10.21.           17:00 - 20:00.     

 

11.10..21            17:00 -20:00.      

 

18.10.21            17:00 - 20:00.     

 

19.10.21            17:00 - 20:00.      

 

 

 

ENDRING OPPSTART pga COVID19  -  oppstart utsatt en uke: sjekk ny dato

 

Modul: A  

Klasserom og webinar  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

12.04.21            17:00 - 20:00.    ny dato 19.04

 

13.04.21            17:00 - 20:00.    ny dato 20.04

 

19.04.21            17:00 - 20:00.    ny dato 26.04

 

20.04.21            17:00 - 20:00.    ny dato 27.04

 

26.04.21            17:00 - 20:00.    ny dato 03.05

 

27.04.21            17:00 -20:00.     ny dato 04.05

 

03.05.21.           17:00-20:00.      ny dato 10.05

 

04.05.21            17:00-20:00.      ny dato 11.05

 

10.05.21            17:00-20:00.      ny dato 18.05

 

11.05.21            17:00-20:00.      ny dato 19.05

 

 

 

Modul: A  

Klasserom AF  1-10  (ingen ledige plasser)
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato              Tid

17.02.21            17:00 - 20:00

 

03.03.21            17:00 - 20:00

 

10.03.21            17:00 - 20:00

 

17.03.21            17:00 - 20:00

 

24.03.21            17:00 - 20:00

 

14.04.21            17:00 -20:00

 

21.04.21.           17:00-20:00

 

05.05.21            17:00-20:00

 

26.05.21           17:00-20:00

 

02.06.21            17:00-20:00

 

 

 

Modul: A 

Webinar AW 1-10  (ingen ledige plasser) 
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning

Dato                      Tid

18.02.21            17:00 - 20:00

04.03.21            17:00 - 20:00

11.03.21            17:00 - 20:00

18.03.21            17:00 - 20:00

25.03.21            17:00 - 20:00

15.04.21            17:00-20:00

22.04.21            17:00 - 20:00

06.05.21            17:00-20:00  

27.05.21.           17:00-20:00

03.06.21.           17:00-20:00

 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: B

Klasserom  BF 1-10 (ledig plass)
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

 

Dato              Tid

 

09.06.21    17:00-20:30

 

16.06.21     17:00-20:30

 

18.08.21     17:00-20:30

 

25.08.21    17:00-20:30

 

08.09.21    17:00 -20:30

 

15.09.21    17:00 -20:30

 

22.09.21    17:30 -20:30

 

29.09.21    17:30-20:30 

 

13.10.21    17:00 -20:30 

 

20.10.21    17:00 -20:30 

 

 

 

 

INTERIØRDESIGNER 

Modul: B

Webinar BW 1-10  (ledig plass)
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

Dato              Tid

10.06.21    17:00-20:30

17.06.21     17:00-20:30

19.08.21     17:00-20:30

26.08.21    17:00-20:30

09.09.21    17:00 -20:30

16.09.21    17:00 -20:30

23.09.21    17:30 -20:30 

30.09.21    17:30- 20:30 

14.10.21    17:30 -20:30 

21.10.21    17:30 -20:30 

 

BOLIGSTYLIST 

Modul: C 

Klasserom C1-C3  (ledig plass)
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Styling for boligsalg, teori og praksis


Dato              Tid

30.08.21     17:30 - 20:30
31.08.21     17:30 - 20:30

01.09.21       17.30-20:30

 

INTERIØRDESIGN

Modul: D 

Klasserom: intensiv uke tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase
Dato              Tid

26.10.21            17:00 - 20:30

27.10.21            17:00 - 20:30

28.10.21            17:00 - 20:30

29.10.21            17:00 - 20:30

30.10.21           11:00 -14:30

 

INTERIØRDESIGN
Modul: D 

 

Webinar: intensiv uke tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase

 

Dato              Tid

02:11.21            17:00-20:30

 

03.11.21            17:00-20:30

 

04.11.21            17:00-20:30

 

05.11.21            17:00-20:30

 

06.11.21           11:00-14:30

 

 

INTERIØRDESIGN

Modul: E

Klasserom praksisuke : uke 46 (15.11-20.11 ) 
Tid: Mandag - Lørdag 
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Coaching i praksis oppdrag 
Webinar praksisuke: uke 47 (22.11-27.11)

Innleveringsfrist eksamensoppgaven: 28.01.22                          

Norsk Interiørskole har innført ekstra tiltak i forhold til Covid-19
*en kontorpult per deltager slik at dobbel avstand kan holdes.
*ekstra renhold og desinfeksjon

Norsk Interiørskole tar ikke ansvar for negative konsekvenser som følge av endring i kursplan. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme under semesteret.

Flere av våre kursdeltagere har fått kurset dekket av NAV etter behovsprøving. Elever som søker og reserverer plass må forsikre seg om at bevilgningen om tilskudd til utdanning er godkjentav NAV. ( Plassreservasjon er bindene.)

BEDRIFTSKURS kan tilrettelegges - ta kontakt - post@norskinteriorskole.no