Kursplan skoleåret 2021 og 2022

Søknadsfrist 15.oktober 2021 

 

 

INTERIØRKONSULENT    

Modul: A  

webinar  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

16.08.21            17:00 - 20:00.   

 

23.08.21            17:00 - 20:00.    

 

06.09.21            17:00 - 20:00.    

 

13.09.21            17:00 - 20:00.    

 

20.09.21             17:00 - 20:00.    

 

27.09.21            17:00 - 20:00.     

 

04.10.21.           17:00 - 20:00.     

 

11.10..21            17:00 -20:00.      

 

18.10.21            17:00 - 20:00.     

 

19.10.21            17:00 - 20:00.      

 

 

 

Modul: A  

klasserom  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

17.08.21            17:00 - 20:00.   

 

24.08.21            17:00 - 20:00.    

 

07.09.21           17:00-20:00    

 

14.09.21            17:00-20:00   

 

21.09.21            17:00-20:00   

 

28.09.21            17:00-20:00    

 

05.10.21.           17:00-20:00     

 

12.10.21            17:00-20:00     

 

25.10.21            17:00-20:00     

 

01.11.21            17:00-20:00      

 

 

 

 

2022 KURSPLAN 

 

Modul: A  

WEBINAR og  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

31.01.22            17:00-20:00  

 

07.02.22            17:00-20:00   

 

14.02.22            17:00-20:00  

 

07.03.22.           17:00-20:00    

 

14.03.22            17:00-20:00   

 

21.03.22.           17:00-20:00     

 

28.03.22            17:00-20:00   

 

04.04.22            17:00-20:00     

 

11.04.22            17:00-20:00  

 

25.04.22.           17:00-20:00   

 

 

 

Modul: A  

Klasserom og  AF  1-10 
Sted: Caspar Stormvei 14 A
Beskrivelse: Kompetanse for veiledning og rådgivning


Dato                     Tid

01.02.22            17:00-20:00  

 

08.02.22            17:00-20:00   

 

15.02.22            17:00-20:00  

 

08.03.22.           17:00-20:00    

 

15.03.22            17:00-20:00   

 

22.03.22.           17:00-20:00     

 

29.03.22            17:00-20:00   

 

05.04.22            17:00-20:00     

 

12.04.22            17:00-20:00  

 

26.04.22.           17:00-20:00   

 

 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: B

Webinar BF 1-10 
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

 


Dato                     Tid

02.02.22            17:00-20:00  

 

09.02.22            17:00-20:00   

 

16.02.22            17:00-20:00  

 

09.03.22.           17:00-20:00    

 

16.03.22            17:00-20:00   

 

23.03.22.           17:00-20:00     

 

30.03.22            17:00-20:00   

 

06.04.22            17:00-20:00     

 

20.04.22            17:00-20:00  

 

04.05.22.           17:00-20:00   

 

 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: B

Klasserom BF 1-10 
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

 

Dato                     Tid

03.02.22            17:00-20:00  

 

10.02.22            17:00-20:00   

 

17.02.22            17:00-20:00  

 

10.03.22.           17:00-20:00    

 

17.03.22            17:00-20:00   

 

24.03.22.           17:00-20:00     

 

31.03.22            17:00-20:00   

 

07.04.22            17:00-20:00     

 

21.04.22            17:00-20:00  

 

05.05.22.           17:00-20:00   

 

 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: D

Webinar
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase

 

09.05.22            17:00-20:00

 

11.05.22            17:00-20:00

 

18.05.22            17:00-20:00

 

30.05.22           17.00-20:00

 

 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: D

Klasserom
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase

 

10.05.22            17:00-20:00

 

12.05.22            17:00-20:00

 

19.05.22            17:00-20:00

 

31.05.22           17.00-20:00

 

 

Modul E

Webinar / klasserom

Klasserom og praksisperiode  01.06.22 - 17.06.22  

Beskrivelse: Coaching av mentor / selvstendig arbeid

Tid:   Eleven avtaler mentortid individuelt

Sted: Caspar Stormsvei 14A

 

Beskrivelse: Coaching av mentor / selvstendig arbeid

Innleveringsfrist : Eksamensoppgave innlev. 30.06.22

 

 

Modul C

KlasseromAC 1-3

Sted: Caspar Stormsvei 14 A

Beskrivelse : Styling for boligsalg, teori og praksis

 

Mandag: 15.06.22.  kl 17:00-20:00

Tirsdag :  16.06.22. kl 17:00-20:00

Onsdag : 17.06.22.  kl 17:00-20:00

 

 

 

2021 kursplan : 

INTERIØRDESIGNER 
Modul: B

Klasserom  BF 1-10 
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

 

Dato              Tid

 

09.06.21    17:00-20:30

 

16.06.21     17:00-20:30

 

18.08.21     17:00-20:30

 

25.08.21    17:00-20:30

 

08.09.21    17:00 -20:30

 

15.09.21    17:00 -20:30

 

22.09.21    17:30 -20:30

 

29.09.21    17:30-20:30 

 

13.10.21    17:00 -20:30 

 

20.10.21    17:00 -20:30 

 

 

 

 

INTERIØRDESIGNER 

Modul: B

Webinar BW 1-10  (ledig plass)
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Produktkunnskap, datategning og designhistorie

Dato              Tid

10.06.21    17:00-20:30

17.06.21     17:00-20:30

19.08.21     17:00-20:30

26.08.21    17:00-20:30

09.09.21    17:00 -20:30

16.09.21    17:00 -20:30

23.09.21    17:30 -20:30 

30.09.21    17:30- 20:30 

14.10.21    17:30 -20:30 

21.10.21    17:30 -20:30 

 

INTERIØRDESIGN

Modul: D 

Klasserom: intensiv uke tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase
Dato              Tid

26.10.21            17:00 - 20:30

27.10.21            17:00 - 20:30

28.10.21            17:00 - 20:30

29.10.21            17:00 - 20:30

30.10.21           11:00 -14:30

 

INTERIØRDESIGN
Modul: D 

 

Webinar: intensiv uke tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
Beskrivelse: Konseptutvikling, metodelære, og kundecase

 

Dato              Tid

02:11.21            17:00-20:30

 

03.11.21            17:00-20:30

 

04.11.21            17:00-20:30

 

05.11.21            17:00-20:30

 

06.11.21           11:00-14:30

 

 

INTERIØRDESIGN

Modul: E

Klasserom og webinar praksisuke : uke 46  15.11-28.11 
Tid: Eleven avtaler mentortid individuelt
Sted: Caspar Stormsvei 14A
Beskrivelse: Coaching av mentor / selvstendig arbeid  
Innleveringsfrist eksamensoppgaven: 28.01.22                          

Norsk Interiørskole har innført ekstra tiltak i forhold til Covid-19
*en kontorpult per deltager slik at dobbel avstand kan holdes.
*ekstra renhold og desinfeksjon

Norsk Interiørskole tar ikke ansvar for negative konsekvenser som følge av endring i kursplan. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme under semesteret.

Flere av våre kursdeltagere har fått kurset dekket av NAV etter behovsprøving. Elever som søker og reserverer plass må forsikre seg om at bevilgningen om tilskudd til utdanning er godkjentav NAV. ( Plassreservasjon er bindene.)

 

 

BEDRIFTSKURS kan tilrettelegges - ta kontakt - post@norskinteriorskole.no