Skoleprogrammene kan gi deg PRAKSISPLASS

Norsk Interiørskole samarbeider nå med Designsamfunnet

Les mer: URL https://atwallpaper.no/om-oss/designsamfunnet

  • For å tilby plantegninger, fargeforslag, materialvalg eller helhetsløsninger til boliger eller næringslokaler.
  • Du kan delta i Designsamfunnet som lærling (trainee) via en praksisplass over 3 måneder.  Dette betinger at du har fullført minimum modul A skoleprogram hos Norsk Interiørskole eller kan vise til annen utdanning.
  • Modul A, B og C skoleprogram gir direkte tilgang til praksisplass
  • Skoleprogrammet er digitalt "live" over plattform via Microsoft Teams- webinar
  • Neste oppstart 12.august 2004. -  se kursplan 
  • Med denne fagkunnskapen på plass kan du innvilges praksisplass
  • Timelønn for konsultasjoner er tilpasset at du er i praksis
  • Kontaktperson for informasjon: Ronald Moholt mobil 970018045